ავტორი


ლექსიკონია

მაია ციგლერი

ჰიერონიმუსშტრასე 24ა

81241 მიუნხენი

გერმანია

დამიკავშირდით

ტელეფონი: 0049 (0) 177 683 09 18

ტელეფაქსი: 0049 (0) 89 500 50 552

ვებ-ფოსტა:  lexikonia@georgisch-deutsch.com